สั่งซื้อสินค้า

790 B
790 B
790 B
813 B
813 B
813 B
813 B

กรอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง


ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: บจก.แอลพีพีพี คอสเมติกส์
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี: 0301470355

ชื่อบัญชี: บจก.แอลพีพีพี คอสเมติกส์
ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี: 2322324784

กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน